phunu8_news_0.png  banner.jpg

14/09/2019 - 12:01

Với những ai rành tiếng Anh, một bài toán cộng nho nhỏ từ bảng chữ cái của ngôn ngữ này có thể đem lại cho mỗi người suy nghĩ nào đó về những thứ quan trọng ở đời. Mời các bạn cùng thử!

phunu8-con-tinh-thu-vi-hinh-anh 4

Nếu để 26 chữ cái A, B, C, D… X, Y, Z trong tiếng Anh lần lượt tương ứng với các con số bách phân 1%, 2%, 3%, 4%... 24%, 25%, 26% thì chúng ta có được những kết luận thú vị sau:

HARDWORK (Chăm chỉ làm việc): H+A+R+D+W+O+R+K = 8%+1%+18%+4%+23%+15%+18%+11% = 98%  

KNOWLEDGE (Tri thức): K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11%+14%+15%+23%+12%+5%+4%+7%+5% = 96%

LOVE (Tình yêu): L+O+V+E = 12%+15%+22%+5% = 54%

LUCK (May mắn): L+U+C+K = 12%+21%+3%+11% = 47%

LEADERSHIP (Khả năng lãnh đạo): L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12%+5%+1%+4%+5%+18%+19%+8%+9%+16% = 97%

phunu8-con-tinh-thu-vi-hinh-anh 5

Những thứ mà chúng ta thường đặc biệt xem trọng như MONEY (Tiền bạc)… đều không có được kết quả hoàn chỉnh nhất, mặc dù chúng rất quan trọng. Vậy rốt cuộc điều gì mới khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn? Tiền ư? Không!

M+O+N+E+Y = 13%+15%+14%+5%+25% = 72%

Là tình dục à? Càng không:

SEX =S+E+X = 19%+5%+24% = 48%

Vậy điều gì mới khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn? Đó chính là thái độ (ATTITUDE)

A+T+T+I+T+U+D+E = 1%+29%+20%+9%+20%+21%+4%+5% = 100%

Chính thái độ của mỗi người trong công việc, cuộc sống, mới giúp chúng ta có được cuộc sống trọn vẹn 100% đây!

phunu8-con-tinh-thu-vi-hinh-anh 6

Phụ Nữ 8

(Theo sách Thế giới Hoa ngữ)


 


 

Tin mới trong ngày