phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

18/06/2015 - 23:00

Đã có ai nghĩ rằng tơ từ thân cây sen có thể dệt thành khăn không nhỉ ?

Vậy mà đã có người làm! Những chiếc khăn Sen thật độc đáo!

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 1

Chuẩn bị cọng sen

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 2

Bẻ cọng kéo tơ

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 3

Se tơ Sen

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 4

Se tơ Sen

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 5

Quấn tơ vào thoi

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 6

Dệt khăn bằng tơ sen

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 7

Khăn tơ sen thành phẩm

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 8

Khăn tơ Sen có xử lý màu nhuộm

phụ nữ 8 Khăn tơ sen 9

Khăn tơ sen màu nguyên thủy

VT

(Ảnh: Sưu tầm)


 


 

Tin mới trong ngày