phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

18/06/2015 - 21:06

phụ nữ Hương thiền 2

Mời nhau một chén trà Sen

Hương Thiền thơm ngát suốt miền vô ưu

Bàn tay ấp ủ hương dư

Giữ trong tay áo đêm ru mộng ngàn

Tìm trong một chút hương tan

Ướp vào mấy sợi dây đàn thanh thanh

Hoàng Hoa Viên Trân


 


 

Tin mới trong ngày