phunu8_news_0.png  phien_ban_moi.gif

Sen Trời Nam - Khởi Duyên

Sen Trời Nam - Phần 1 

Khởi Duyên

Nói đến Sen Trời Nam. Không thể không nói đến hai con người. Thiên Lương mặp và Thiên Lương sẹo.

Đó là những ngày của mùa đông Quý Tị 2013 trước một tháng xảy ra tai nạn đã để lại vết sẹo chí mạng trên trán và hình thành danh tính Thiên Lương sẹo. Đó cũng là những ngày trước khi Thiên Lương sẹo bước sang một đại vận kỳ lạ huyễn hoặc.

Thoạt kỳ thủy. Trong một đêm khi hai người Thiên Lương bọn họ nhậu với nhau. Thiên Lương mặp nói tới tuổi này tui với ông chuyển sang ăn lạt đi là vừa. Duyên khởi. Là từ Thiên Lương mặp. Trong một lần uống với nhau.

Ăn lạt. Đúng chữ Thiên Lương mặp dùng. Cũng là chữ người nam hay dùng. Là chỉ ngừng ăn thịt cá giảm mặn giảm gia vị. Dùng chữ ăn lạt. Là chỉ về một tư thế trong ăn uống. Một thói quen trong sinh hoạt cần điều chỉnh cho phù hợp những trầm phù biến hóa trong nhận thức. Chứ không mang màu sắc tôn giáo. Hoặc màu sắc các trào lưu sống khỏe. Chỉ là. Việc thuận thì làm.

Từ duyên khởi đó, đã hình thành ba chữ Sen Trời Nam. Là do Thiên Lương sẹo đặt ra. Thiên Lương mặp nghe qua không bác, chỉ buông một câu ông đúng là người Hóa Quyền, văn phong sắc bén, khẩu khí bá đạo, không có chút nhu hòa mềm mại gì cả.

Nhưng. Thời thế chưa chuyển. Hai Thiên Lương bọn họ không thể định được cuộc cờ đó. Và dự án ăn lạt, cùng những mộng tưởng sau ba chữ Sen Trời Nam dần đi vào cõi hoang hoải phế tích. Bọn họ. Tuy cốt cách Thiên Lương. Nhưng duyên phù trầm chưa dứt. Nợ tài sắc chưa yên. Tuy không phải người phàm phu tục tử. Nhưng vào chỗ trần ai sao lộ được khí thanh cao. Vẫn phải ăn cả bã uống cả nước như người thiên hạ. Ăn lạt. Chỉ là huyền hồ khí phách.

Mãi cho đến một năm sau. Trong vận mã thượng phong hầu. Thì cái duyên đưa đến. Thiên Lương sẹo lại âm thầm đưa hồn Sen Trời Nam phục dựng. Từ bước đầu chập chững là một lễ hội. Mà tinh thần thì hướng về ăn lạt như khởi nguyên hai người họ đã sắp bày.

Sen Trời Nam! Sen Trời Nam!

Ba chữ đon sơ vũ lộng cả một kỳ gian tú lệ diễm ảo.

Đóa sen đưa lên khởi dựng một trời nam mênh mang xác quyết một tinh thần thuần khiết thanh tịnh sừng sững như Tu Di đỉnh lập giữa vô lượng cõi giới.

Từ bùn lầy tạp nham trần cấu. Vươn lên một búp hoa thanh hương diễm sắc, viên mãn tròn đầy. Như chí khí người trong cõi. Từ chỗ phàm phu u uẩn thoạt khởi một niệm hướng về chỗ thanh tú mỹ lệ.

Khởi niệm đó. Như hạt sen ủ mầm trong chốn bùn lầy tạp chất. Chờ duyên thành thục chín muồi.

Đã duyên theo chốn bùn lầy
Hỏi sao thân chẳng bầy hầy một phen
Thoại đầu đoạt hết chê khen
Tâm vô sở trụ sang hèn ở đâu?!

 

Sói Đồng Hoang


 


 

Tin mới trong ngày