phunu8_news_0.png

 ngoi-lang-nen-tho-ky-la-giua-nam-cuc-buoc-ban-phai-cat-bo-mot-phan-noi-tang-neu-muon-dinh-cu.jpg

Ngôi làng nên thơ kỳ lạ giữa Nam Cực buộc bạn phải cắt bỏ một phần nội tạng nếu muốn định cư

Đó là thủ tục bắt buộc phải tuân theo để được phép sống lâu dài tại Villas Las Estrellas của Chile thuộc Nam Cực. Nó áp dụng trên toàn thể già, trẻ, gái, trai, lớn, bé, không trừ bất cứ một ai.