phunu8_news_0.png

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Nam Trung Bộ mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, Nam Trung Bộ mưa lớn

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo mạnh lên thành bão có cấp 8-9 (60-90 km/h), mạnh cấp 12.