phunu8_news_0.png  banner.jpg

16/06/2015 - 17:30

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

― Brigham Young

Nhà truyền giáo Brigham Young đã đề cao vai trò phụ nữ qua câu nói “Giáo dục một người đàn ông, ta được một con người. Giáo dục một phụ nữ ta được cả thế hệ”.

Chà chà! Việc giáo dục tốt cả một thế hệ đâu có dễ làm, thế mà nhà truyền giáo dám “nổ” rằng chỉ cần giáo dục đàn bà là được tất! Mấy anh đàn ông bao năm đã làm thử khi “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” rồi mà có suy suyển gì đâu. Ông bà ta ngày xưa xem ra cũng đã quá “ngộ” chuyện này nên khi thấy thế hệ con cháu có sai sót cứ hè nhau đổ đầu phụ nữ, nào là “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Ô hay! Đã thấy khó không làm mà còn đổ vấy?

Với chuyện giáo dục phụ nữ, ngay Đức Khổng Tử còn phải “chạy làng” khi than “ Đàn bà với tiểu nhân là khó nuôi dưỡng lắm. Ở gần thì họ khinh nhờn, ở xa thì họ oán hận”. Thế thì khi thế giới dân số nam và nữ đang bằng nhau, nay bỗng nảy sinh trào lưu chuyển giới từ nam sang nữ tăng vọt. Cán cân nghiêng hẳn sang nữ, “chuyện dạy dỗ” của nhân loại xem chừng còn khó đến đâu!

Thi hào Tagore cũng có câu tương tự “Giáo dục một đàn ông, ta được một con người. Giáo dục một phụ nữ ta được một gia đình, giáo dục một người thày ta được cả thế hệ”. Nếu gom cả ý nghĩa của hai câu thì ngày nay muốn có một thế hệ tốt nhất, có lẽ những cô giáo là người “cần phải dạy dỗ” nhất! Thế mà than ôi, ngay trong các lớp học, nữ sinh đầu gấu ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều. Brigham Young hỡi là Brigham Young! Ông đưa ra đòi hỏi quá khó cho mảng giáo dục của nhân loại rồi đấy!  

Phụ Nữ 8 Bình loạn! 2

Brigham Young, nhà truyền giáo, sinh tại Whitingham, Vermont vào ngày 1 tháng 6 năm 1801, mất ngày 29 tháng 8 năm 1877.

                                                                                                Sói Hồng


 


 

Tin mới trong ngày