phunu8_news_0.png

22/12/2015 - 14:38

Mặc dù có thể bạn chẳng bao giờ biết lý do tại sao mình không được gọi phỏng vấn, một nghiên cứu gần đây đã gợi mở một số thông tin về việc ra quyết định của nhà tuyển dụng. Theo nghiên cứu của “TheLadders”, nhà tuyển dụng dành trung bình 6 giây để quyết định xem một ứng viên có phù hợp không khi xem lý lịch cá nhân của họ.

Kỹ thuật “eye tracking - theo dõi hành vi mắt người dùng” (một công nghệ mà các nhà sản xuất sử dụng để máy tính xác định xem mắt người dùng đang nhìn vào đâu) đã được sử dụng để nghiên cứu 30 chuyên gia tuyển dụng trong vòng 10 tuần. Kỹ thuật này tập trung vào việc ghi lại và phân tích vị trí và khoảng thời gian chuyên gia tập trung vào một mẩu thông tin nào đó.

Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng để xem hồ sơ của ứng viên, nhà tuyển dụng thường nhìn vào tên, công ty và vị trí hiện tại, thời điểm bắt đầu và kết thúc vị trí đó, công ty, vị trí cũng như khoảng thời gian làm việc cho công ty trước đó và trình độ học vấn của ứng viên.

Hai bản sơ yếu lý lịch dưới đây ứng dụng bản đồ cường độ di chuyển mắt của nhà tuyển dụng. Hồ sơ bên phải được xem kỹ hơn hồ sơ bên trái nhờ được bố cục rõ ràng và súc tích.Mặc dù có thể bạn chẳng bao giờ biết lý do tại sao mình không được gọi phỏng vấn, một nghiên cứu gần đây đã gợi mở một số thông tin về việc ra quyết định của nhà tuyển dụng. Theo nghiên cứu của “TheLadders”, nhà tuyển dụng dành trung bình 6 giây để quyết định xem một ứng viên có phù hợp không khi xem lý lịch cá nhân của họ.

Kỹ thuật “eye tracking - theo dõi hành vi mắt người dùng” (một công nghệ mà các nhà sản xuất sử dụng để máy tính xác định xem mắt người dùng đang nhìn vào đâu) đã được sử dụng để nghiên cứu 30 chuyên gia tuyển dụng trong vòng 10 tuần. Kỹ thuật này tập trung vào việc ghi lại và phân tích vị trí và khoảng thời gian chuyên gia tập trung vào một mẩu thông tin nào đó.

Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng để xem hồ sơ của ứng viên, nhà tuyển dụng thường nhìn vào tên, công ty và vị trí hiện tại, thời điểm bắt đầu và kết thúc vị trí đó, công ty, vị trí cũng như khoảng thời gian làm việc cho công ty trước đó và trình độ học vấn của ứng viên.

Hai bản sơ yếu lý lịch dưới đây ứng dụng bản đồ cường độ di chuyển mắt của nhà tuyển dụng. Hồ sơ bên phải được xem kỹ hơn hồ sơ bên trái nhờ được bố cục rõ ràng và súc tích.

Phụ nữ 8 Nhà tuyển dụng tìm kiếm gì ở lý lịch cá nhân của bạn trong 6 giây? ảnh 3

Với khoảng thời gian vô cùng ngắn này, bạn nên chuẩn bị hồ sơ của mình sao cho nhà tuyển dụng có thể tìm thấy những thông tin liên quan một cách dễ dàng. Chẳng hạn như bạn có thể chia thông tin thành nhiều cấp độ một cách rõ ràng nhưng cũng cần lưu ý để đảm bảo không gây mất tập trung cho nhà tuyển dụng.

Thảo Nguyễn

Nguồn: cdn.theladders 

Nguồn: Theo cdn.theladders

Tin mới trong ngày