phunu8_news_0.png

You are here

05/03/2020 - 16:54

Chúng ta đã biết được sự quan trọng của việc đeo khẩu trang đúng cách. Nhưng, khẩu trang dùng xong có nên tái sử dụng?

Các khẩu trang đều chỉ dùng một lần thậm chí cả với các khẩu trang xịn, rất đắt tiền, như N95 chẳng hạn.

Đeo khẩu trang xong, phải xử lý thế nào cho đúng? Khi sử dụng khẩu trang, xong rồi, chúng ta cầm dây quai, tháo ra.

Chúng ta bỏ vô đâu? Hiện tại chúng tôi thấy có rất nhiều người bỏ ra đường, khắp nơi; có khẩu trang dùng một lần rồi thải ra phố xá, thậm chí có người còn lượm nó lại để tái sử dụng chẳng hạn. Điều đó là phản tác dụng.

Khi bỏ khẩu trang, chúng ta vui lòng vứt khẩu trang vào sọt rác. Chứ không đeo xong rồi thải ra môi trường, không tái sử dụng. Điều đó là rất hại cho môi trường.

Hiểu biết đúng về Virus COVID-19 là để bảo vệ bản thân và chia sẻ trách nhiệm y tế với cộng đồng.

Phụ Nữ 9

Tin mới trong ngày