phunu8_news_0.png

You are here

phu_nu_8-nguoi-thu-7-tu-vong-tai-bvdk-hoa-binh-chuyen-khan-len-bach-mai-trong-dem-van-khong-qua-khoi1.jpg
phu_nu_8-benh-vien-nhi-dong-2-tphcm-tre-tan-phe-do-ton-thuong-nao-khi-chup-dsa1.jpg
Phunu8-Dau-hieu-nguy-hiem-sau-sinh-anhbia2
phu_nu_8-chua-bong-bang-da-ca-ro-phi1.jpg
  • phu_nu_8-chua-bong-bang-da-ca-ro-phi1.jpgChữa bỏng bằng da cá rô phi Các nhà nghiên cứu ở Brazil đang thử nghiệm một phương pháp điều trị bỏng mới so với những phương pháp điều trị thông thường. Đó là chữa bỏng bằng...
Phunu8-dau-hieu-ung-thu-buong-trung-bia2
phu_nu_8-nguoi-thu-7-tu-vong-tai-bvdk-hoa-binh-chuyen-khan-len-bach-mai-trong-dem-van-khong-qua-khoi1.jpg
phu_nu_8-benh-vien-nhi-dong-2-tphcm-tre-tan-phe-do-ton-thuong-nao-khi-chup-dsa1.jpg
Phunu8-Dau-hieu-nguy-hiem-sau-sinh-anhbia2
phu_nu_8-chua-bong-bang-da-ca-ro-phi1.jpg
Phunu8-dau-hieu-ung-thu-buong-trung-bia2

Sống khỏe

Pages