phunu8_news_0.png

You are here

05/10/2015 - 14:40

Bạn thường bắt gặp những bài viết có tiêu đề với nội dung như "XX kiểu YY dễ thương/ấn tượng/phong cách dành cho bạn gái" mà quên đi rằng bọn trẻ cũng cần… đẹp. 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai mà phunu8 chia sẻ sẽ giúp con bạn có những kiểu tóc thật “style” để khoe với bạn bè trong giờ ra chơi.  

Sau đây là hướng dẫn về một số kiểu tóc dễ thương dành cho các bé được thiết kế bởi Cozy Friedman - tác giả cuốn “Cozy’s Complete Guide to Girls’ Hair”.

Kiểu 1: The Pixie

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 3

Kiểu 2: The Bieber

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 4

Kiểu 3: The Bardot

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 5

Kiểu 4: The Renaissance Man

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 6

Kiểu 5: The Beauty Queen

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 7

Kiểu 6: The Heartthrob

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 8

Kiểu 7: The Flirt

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 9


Kiểu 8: The All-American

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 10

Kiểu 9: The Brainiac

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 11

Kiểu 10: The Mad Man

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 12

Kiểu 11: The Flower Child

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 13

Kiểu 12: The Dude

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 14

Kiểu13: The Fashion Plate

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 15

Kiểu 14: The Live Wire

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 16

Kiểu 15: The Debutante

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 17

Kiểu 16: The Prepster

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 18

Kiểu 17: The Teacher's Pet

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 19

Kiểu 18: The Class Clown

Phụ Nữ 8 18 kiểu tóc dễ thương cho bé gái và bé trai 20

Hà Vân

Nguồn: NPsReport

Tin mới trong ngày