phunu8_news_0.png  phien_ban_moi.gif

You are here

18/06/2015 - 09:45

Trà thơm ngát hương Thiền......

Tĩnh tại và bình yên

Ôm đàn nghe lá rụng

Nắng thanh bình bên hiên

 

Tiễn hiền huynh ngàn dặm

Chỉ có chén trà Thiền

Thơm Sen từ cổ độ

Thơm suốt cõi tam Thiên

 

Sen theo Người vương áo

Chấp tay – lòng chào nhau

Mây chiều hồng ngàn dặm

Mắt trong – tình thanh tao

 Hoàng Hoa Viên Trân


 


 

Tin mới trong ngày