phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

19/06/2015 - 17:12

phụ nữ 8 Chiều Đồng Tháp 1

Gió gửi hương xa đến nắng tà

Chén trà ấp ủ chút hồn hoa

Thanh hương lưu luyến bên tay áo

Nhã sắc bâng khuâng tựa phím ngà

Trà biếc mang mang tình Khê lão (*)

Rượu hồng tịch tịch mộng Kinh Kha

Đồng Tháp hạc về chiều cố quận

Sen ngàn thơm mãi giữa hồn ta.

Đồng Tháp – Đầu mùa sen

Hoàng Hoa Viên Trân 

Chú thích:

(*) Khê lão : Tức Liêm Khê, hiệu của Chu Đôn Di, một người đặc biệt yêu hoa sen, tác giả của “ Ái liên thuyết” nổi tiếng.


 


 

Tin mới trong ngày