phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

18/06/2015 - 20:58

Những tưởng Ẩn Phương riêng rượu cúc,

Đâu ngờ nay lại phổ hương sen...

phụ nữ 8 Chén rượu hồn sen 1

Chén rượu ai mang sắc nắng tà,

Phổ tình sen quyện ngát đêm hoa!

Cho hương luyến khách vương tà áo,

Cho khách say hương trở giấc ngà!

Cho tịnh lòng trong dòng Bắc Hải,

Cho thôi tâm ảo mộng Nam Kha.

Chợt thương Tống triết Liêm Khê cũ,

Bút hạ mang lòng cạn giúp ta...

Lê Ngọc Đình


 


 

Tin mới trong ngày