phunu8_news_0.png  banner.jpg

You are here

18/06/2015 - 20:44

Hương sen e ấp hương huyền
Sen hồng, sen trắng, sen duyên đấy mà
Nói bằng ngôn ngữ của hoa
Bông sen ý đạo… thật ra ý đời

Sen hồng hái sớm cho tươi
Để yên em hái đừng cười anh ơi
Một lời làm rụng hoa rơi
Nghìn đêm lẻ một mộng nơi chốn này

Hoa sen trong trắng ban mai
Có mây bóng nước hoa lay động cành
Tặng em buổi sáng lòng anh
Như sương ấp ủ thơm nhành hoa sen.

Mắt người là mấy cánh sen
Hồn quanh mộng giấc đài sen rạng ngời
Bùn tanh ươm giống hương trời
Thơm hương sen ngát tỏa ngời lòng son

Sen hồng mặt nước trắng trong
Trong veo thanh tịnh tấc lòng đắm say
Trước bao cây cỏ tươi bày
Có hoa sen nở hương bay màu thiền

Tới bờ vắng lặng cô miên
Rẩy sương hạt trắng thành miền vô ngôn
Hình như sen ướp thơ lòng
Nền mây bích họa tơ vờn bóng sen
 
(Hạ 2012)

Đặng Công Hân


 


 

Tin mới trong ngày