phunu8_news_0.png

You are here

22/05/2020 - 21:38

Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. HCM đến năm 2025, 19 cơ quan báo chí sau khi sắp xếp gồm: 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Ngày 22-5, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP đến năm 2025. 

Theo đó, sau khi sắp xếp, TP. HCM còn 19 cơ quan báo chí, gồm: 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in. 

Cụ thể, 7 báo in gồm: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP. HCM (cơ quan chủ quản là Thành ủy TP HCM); Pháp Luật TP.HCM (cơ quan chủ quản là UBND TP), Công giáo và Dân tộc (Ủy ban Đoàn kết Công giáo) và Giác ngộ (Thành hội Phật giáo TP). 

Theo Đề án, số lượng cơ quan báo chí TP. HCM thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an TP. HCM thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1: từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp; trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng; chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí; chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí; sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí. 

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đến năm 2025, TP. HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện. 

Hiện nay, TP. HCM có 161 cơ quan báo chí trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, 1 đài truyền hình, 1 đài tiếng nói nhân dân và 10 tạp chí). 

Đề án cũng nêu rõ sự phát triển nhanh, mạnh công nghệ thông tin, của các phương tiện truyền thông điện tử đã làm thay đổi cơ cấu thông tin, dẫn đến hiện tượng trùng lắp thông tin; chất lượng thông tin của một số tờ báo, ấn phẩm chưa được nâng cao. Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích ở một số cơ quan báo chí vẫn chưa khắc phục được. Xu hướng "câu like", "câu view" dẫn đến thông tin lên mạng xã hội thiếu tính định hướng hoặc không phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Vì vậy, Đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP. HCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử; khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

8 cơ quan báo chí chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản gồm: Báo Cựu chiến binh TP, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Giáo dục TP, Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TP chuyển thành tạp chí. Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng và Tạp chí HTV chuyển thành bản tin.

6 cơ quan báo chí sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản: Báo Khăn quàng đỏ trở thành Ấn phẩm phụ của Báo Tuổi Trẻ, Báo Thể thao TP chuyển thành ấn phẩm phụ của Báo Sài Gòn Giải phóng, Tạp chí Hoa cảnh thành ấn phẩm phụ của Tạp chí Du lịch, Tạp chí Thời sự Y học thành ấn phẩm phụ của Tạp chí Khoa học phổ thông, Tạp chí Kiến trúc và Đời sống thành ấn phẩm phụ của Tạp chí Văn nghệ TP, Tạp chí Kiến thức ngày nay thành ấn phẩm phụ của Tạp chí Văn nghệ TP.

Theo nld.com.vn

Tin mới trong ngày