phunu8_news_0.png

You are here

In 3D, công nghệ in của tương lai

Minh Trung

Công nghệ in 3D đã loại bỏ những giới hạn mà quy trình sản xuất gặp phải trong việc chế tác đồ vật. Tính cách mạng thực sự của công nghệ này nằm ở chỗ cái đầu chúng ta nghĩ ra được hình thể gì thì máy in sẽ giúp tạo ra được đồ vật có hình thể y như thế.

Sự thần kỳ của công nghệ in 3D có thể được tóm gọn trong một câu: “Bất cứ thứ gì thiết kế được trên máy tính đều có thể biến thành vật thật"